Harr på 55,5 cm i Rena
Denne tip tip tip oldemor/far av en harr på hele 55,5 cm ble sluppet ut igjen etter fotografering og måling. Den ville veid noe slikt som 1,5 - 2 kg. Goldhead og intermediatesnøre kl 1947 på Holmbostrekninga. Fra samme sted og på det første kastet etter denne harren tok jeg en pen sik.

A grayling mesuring 55,5 centimeters from km 10,5 on map 25 in the GLOMMAGUIDE
This monster grayling measured 55,5 centimetres from head to tail. It took my goldhead nymph fished with an intermediate line in the Rena near the Holmbo Camping. It was released after I had taken some pictures. On my next cast after the grayling, I got a nice white-fish.