Harren på 55,5 cm er i hoven
Dette er den nest største harren jeg har fått i Rena. Den største tok jeg for noe når siden, og den veide 1,9 kg.

The 55,5 centimeter grayling is netted
A Norwegian grayling measuring 55,5 cm looks like this. More graylings of the same size swims in the Rena and Glomma. Come and catch them! (With the help of the GLOMMAGUIDE of course).