Sik er god matfisk
De stilleflytende delene av Rena er de beste stedene jeg veit om for å få stor sik på tørrflue. Slik så siken jeg fikk på kastet etter den store harren. Sik er meget god matfisk, og sik er også en art som tåler hard beskatning. Skal jeg ha matfisk tar jeg sik. Så å si all ørret og harr jeg får slipper jeg ut igjen.

Eat the white-fish
This is the white-fish I got on the first cast after my monster grayling. White-fish is EXCELLENT as food. The white-fish population in Norwegian lakes and rivers are often very too good, and they have a tendency to overpopulate the water. So if you get a white-fish, you should practice catch, kill and eat.