Holmbo camping
En gjeng fra Larvik ligger på Holmbo for å fiske harr, ørret og sik med flue. De bruker informasjonen de finner i GLOMMAGUIDEN for å orientere seg i ukjente elvestrekninger. Her får de gode råd fra Trygve på Holmbo.

Holmbo Camping
These flyfishers from the town Larvik south of Oslo have traveled 360 kilometers to reach Holmbo Camping and the good fly-fishing the river Rena has to offer. They use the information found in the GLOMMAGUIDE to find the most "trouty" areas. Mr. Trygve, the owner of the Holmbo Camping tells the hottest fishing-information from the river.