Nattfiske i Rena
Tor Øien, eieren av Rena Sport, fisker sik ved km 22,9 i Rena. En gang på 80-tallet tok han en ørret på hele 6 kg på flue (!) like i nærheten. Han og en fiskekompis skulle ro mot land for å ta en pause. Mens de satt og slappa av med snøret hengende og "dingle" nedstrøms båten tok ørreten krabbeflua (et eiendommelig lokalt mønster) hans.

Night-fishing in Rena
Mr. Tor Øien, the owner of Rena Sport, is fishing for white-fish in the Rena near km 22,9 on map 27 in the GLOMMAGUIDE. Some years ago he caught a trout weighting 6 kilogram on a fly near this point.