Båtfiske
Finn Fonnaas ror sønnen sin ut til fosshodet på Prestfossen ved km 000 på kartene i GLOMMAGUIDEN. Finn jobber med data i Ha-nett i Hamar, og det var han som foreslo at jeg skulle lage en CD-ROM utgave av GLOMMAGUIDEN, og det er Finn som skal programmere CD-ROMen for meg.

Boat fishing
Mr. Finn Fonnaas takes his son fishing on km 000 on one of the first map found in the GLOMMAGUIDE. Finn will help me to make the CD-ROM edition of the GLOMMAGUIDE.