Fluefiske etter harr
Finn har fått en liten harr som han planlegger å røyke på ABU-røyken. Det er den minste fisken som er best å spise. Skal du spise villfisk: Spis småfisk som er best og flest, slipp de store ut igjen!!

Flyfishing after grayling
Finn has got a little grayling in the Glomma. He will smoke it in a little smoker. Smoked grayling is fantastic food! It is the small fish that taste best. Therefore: if you are fishing for food, eat the small fishes and release the big ones!