Rena i august
Solnedgang over det som er planlagt å bli et skytefelt. Skytefeltet blir den største naturraseringa i moderne tid i Norge. Skytefeltet vil påvirke Rena negativt med avrenning av tungmetaller. Det foregår et viktig arbeid med aksjoner for å hindre forsvaret å kjøre inn i området. Det er alltid behov for folk som vil aksjonere. For mer informasjon, sjekk: www.nu.no/skytefelt

The river Rena in August
Sunset over the area that are planned to be a new area for the Norwegian army to train its forces for yesterdays war. It will be the most damaging nature destruction in Norway in modern time. WE LOCALS DO NOT WANT IT!!