Kjempesik tatt i Rena
Morten var rimelig godt fornøyd med fangsten! For enkelte skal det ikke mer til enn en sik på 2890 g for at fisketuren skal være vellykka! Jeg fiska på samme sted og tid som Morten og hadde ikke tilslag av en eneste fisk. Siken til Morten er den største jeg har sett som er kontrollveid. Rena er ei meget god sikelv! Sik på 1 kg eller mer er vanlig å få på tørrflue eller nymfe. De største sikene står på de stille elvepartiene som du finner fram til ved å studere kartene i GLOMMAGUIDEN.

A large white-fish
The white fish weighted 2890 gram. It is the biggest I have ever seen. It is fairly easy to get a white-fish weighting 1 kg or more on a dry fly or nymph in the Rena. These big fishes can be found in the slow flowing stretches, and these stretches can be found if you study the maps in the GLOMMAGUIDE.