Fremdeles er det fisk å få
Dette bildet ble tatt i Glomma ved km 015,1 i dag. Her er det gode fiskeplasser med storsteinet bunn og varierende strømhastighet. Kl 1647 så jeg to vak, men ingen sportsfiskere!

You can still get some graylings in the river Glomma
This picture from the river Glomma shows the area near km 015,1 on map 02 found in the GLOMMAGUIDE. Here you can find some interesting, fish-infested waters. I saw rising graylings here today, but no anglers.