Bæring av gjedde
Øystein viser hvordan du kan håndtere ei gjedde. Stikk fire fingre inn FORAN gjellene med tommelen på utsiden av gjellelokket. Dette er en fin måte å håndtere både død og levende gjedder på.

A safe way to handle a dead or live pike
Mr Øystein shows a good way to handle a live or dead pike: Put four fingers inside IN FRONT OF the gills and the thumb on the outside to secure the grip.