Jobbing med innholdet på CD-ROM-utgaven av GLOMMAGUIDEN
17 årige Kari Jømne hjalp meg med stoffet til CD-ROMen i dag. Dette er omtrent det siste jeg kan gjøre før Finn Fonnaas overtar alt stoffet og kommer i gang med programmeringen slik at tekst, bilder og kart fungerer interaktivt sammen. Gled dere til neste sesong, potensielle kjøpere av GLOMMAGUIDEN!!

Working on the CD-ROM edition of the GLOMMAGUIDE
Kari Jømne, a friend of mine from Elverum, helped me with some work on the coming CD-ROM edition of the GLOMMAGUIDE today. This bi-language fishing-guide can be ordered from me next year.