Fisketur til skogstjern
Finn Fonnaas og undertegnede dro til et skogstjern i håp om å treffe på vulgataklekking. Men vi så ingen store døgnfluer, og det var kun abborvak å se.

Fishing trip to a forest lake in Hedmark county
Mr Finn Fonnaas and I hoped to see LARGE trout rising to Ephemera vulgata  may-flies. This emergence last for only a few days, but we came to the lake a few days too late.