Fra Holmbo Camping
Trygve (i blått) viser Finn Fonnaas sementrøret han måler vanstanden på. Noe som er viktig å være klar over når jeg oppgir vannstanden er at vannstanden påvirkes forskjellig i forskjellige områder. Der elva er smal vil vannstanden bli høyere enn på brede strekninger.

From the Holmbo Camping on the river Rena
The owner of the Holmbo Camping, Trygve, shows Finn Fonnaas where he measures the water level of the river.