Fantastisk abborfangst
Her er rekordfangsten av storabbor. Dette var antagelig de eneste fiskene som ble tatt på isen  i dag. Glomma har steget med hele 25 cm de siste to døgnene og vannet har blitt litt grumsete.

A good catch of perch
The smallest perch weighted about 400 gram, the biggest almost a kilo.