Ephemera danica spinner
Det begynte etter hvert å bli gode klekkinger av forskjellige døgnfluer i Rena. Denne spent-wing danicaen lå halvdød i vannflata. Fra fiskens synspunkt er det bra at det ikke er like gode danica-klekkinger i Rena: Med det fiskepresset elva har ville det ikke vært stor ørret og harr igjen. Men man kan jo drømme…….

Ephemera danica spinner
This half dead Ephemera-danica spent-wing mayfly was floating on the water-surface on the Rena. It is one of the biggest mayflies in Europe. Unlike the rivers Engeråa and Trysilelva 40 kilometers to the east, they never hatch in any numbers in the Rena/Glomma.