Fluebindedemonstrasjon hos Solør Fluefiskeklubb på Flisa
Her demonstrerer jeg hvordan man kan binde noen av mine favoritt-tørrfluer for Glomma og Rena. Det gikk stort sett i CDC-imitasjoner og forskjellige bindeteknikker med dette fantastiske materialet. Jeg viste også paraloop-hackleteknikk. Dette er en forholdsvis ny og MEGET spennende teknikk for å hackle tørrfluer (og andre fluer).

Flytying demonstration
The author of the GLOMMAGUIDE ties flies at the Solør Flyfishing Club, 40 kilometers south of Elverum. I tied some "killer"-dryflies (CDC-imitations and paraloop-flies) for the rivers Glomma and Rena.