Dårlig nymfefiske

Finn Fonnaas og undertegnede tok en tur til Glomma for å undersøke fiskemulighetene. Vi tok noen kast med fluestanga, men uten resultat. Det er godt å komme ut med fluestanga.

 

Flyfishing from the ice

Mr Finn Fonnaas and the author of the Glommaguide tok a trip to the river Glomma to look at the river conditions. We got no fish, but it feels good to hold the rod again. I expect to begin serious flyfishing in about 14 days.