Gjeddefiske fra flytering
Tore Rydgren og undertegnede prøvde gjeddefiske i Sagtjernet midt i Elverum. Ingen av oss fikk noe, og vi så kun snurten av en liten gjeddetass. Men gled eder til søndag kjære brukere av GLOMMAGUIDEN, da……..(kanske det blir noe). Ellers biter gjedda i Akersvika ved Hamar.

Pike fishing
Mr Tore Rydgren and I was trying to get some pikes today. We got nothing. If you are visiting Norway to fish, do not forget your float tube. You can use it on most Norwegian lakes and slow flowing rivers.