Åpent vann
Det er stort sett åpent vann fra Elverum sentrum til der Rena renner ut i Glomma. Enkelte steder ligger det isflak langs land. I Glomma i  Elverum og Åmot er det lovlig å fiske hele året.

Open water in Elverum town
The river Glomma is open from Elverum to where the river Rena enters Glomma. Fishing in the river Glomma is allowed the whole season in Elverum and Åmot counties.