Glomma ved Grindalen
Glomma kl 0630 ved km 002,0 ved gården Grindalen i Elverum dag. Det var her grindalsfluene først ble samlet inn av sportsfiskere. Det var en god del grindalsfluer å se i dag, men isen legger seg sjelden på denne plassen, så det er aldri mulig for sportsfiskere å sanke grindalsfluelarver her.

The river Glomma near the farm Grindalen
Here, near km 002,0 on map 01 in the GLOMMAGUIDE, near the farm Grindalen in Elverum, the Grindalen stonefly larvae was first found by anglers many years ago.