Godt med vann i Indsetfossen
Dette bildet ble tatt i kveld klokka 2221 ved Indsetfossen, km 017,0 på kart 02 i GLOMMAGUIDEN. Det er fremdeles mye vann, men vannstanden har sunket og vannet klarner. Det skal bli spennende å se om vi får en vakperiode nå i mai! I området rundt Indsetfossen er det mange gode fiskeplasser om sommeren.

Flood in the river Glomma
This picture was take this evening at 1021 pm at Indsetfossen, km 017,0 on map 02 in the GLOMMAGUIDE. This is a popular area among anglers in the summertime.