Insekter fra Rena
Dette ble resultatet av noen sparkeprøver ved km 10,1 på kart 25 i GLOMMAGUIDEN. Det var mest fjærmygg og steinfluelarver, men også ephemerella (?) (nederst til høyre) og heptagenia (øverst til venstre) døgnfluenymfer. Den 3 cm store steinfluelarva heter Dinocras cephalotes.

Nymph collecting
This is the result of nymph collecting with a seine in the river Rena at km 10,1 on map 25 in the GLOMMA- GUIDE. Midge/stonefly larvaes and snails was most numerous. But also ephemerella (?) and heptagenia mayfly nymphs. The large, 3 cm stonefly larvae is Dinocras cephalotes.