Isfiske på Storsjøen
Tykk is dekker Storsjøen fra litt nord for Løsset. Isfiskere kan gjøre gode fangster av pen sik. Men du MÅ ha grindalsflue- eller fjærmygglarver for å lokke siken til pilkehullet. Fisker du nær bunnen kan du få røye.

Ice-fishing on the Storsjøen lake
Thick ice covers the big Storsjøen lake north of the Rena river. To fish effectively here, you must use stonefly or midge larvas. The catches of white-fish can be VERY good.