Isgang
Her ligger ispluggen litt syd for Stai, km 080,9 til 082,5 på kart 08 i GLOMMAGUIDEN. Isen er råtten og vil ikke kunne gjøre samme skade som hard stålis. Det er rart at det kan bli liv igjen i elva etter at et så grovt "sandpapir" som en kopakt masse av isflak skraper elvebunnen. Sommerfisket blir gjerne godt etter isgang.

Ice
A compact mass of ice have done considerable damage in the Stor-Elvdal county. This picture was taken at km 080,9 at map 08 in the GLOMMAGUIDE.