Vak i Glomma

Litt ovafor midten av bildet så jeg vak i dag. Etter all sansynlighet var det harr som vaka. Når det først er klekkinger av fjærmygg eller steinfluer kan du se vak de fleste steder der strømmen ikke er for sterk. Strømmarkeringene på kartene i GLOMMAGUIDEN kan være til god hjelp for å finne fram til slike steder.

Emerging insects and rising graylings

In the upper half of this picture, I saw my first rising  graylings this millenium.