Magainnhold fra harr
Her er magainnholdet fra en av Glomma- harrene. Den hadde spist flest av et lite, sort insekt med knallgrønn kropp, voksne/nymfer av døgnfluer, noen få vårflue- pupper og ei landbille.

A grayling's last meal
This is what a grayling from the river Glomma had eaten today: Small, black insects with hot green abdomens, mayflies, some caddis pupaes and a land beetle. My CDC no-hackle was a perfect imitation today.