Magainnhold fra harr
Bildet du får opp på skjermen vises i litt over 2 ganger naturlig størrelse, og viser en harrs siste måltid i dag: Mange forholdsvis små vårfluelarver i hus av sandkorn og noen få, litt større, voksne vårfluer.

Stomach content of a grayling
This is what a grayling had eaten today: Several small caddis larvas and some fully grown, winged insects.