Maveinnholdet til siken
Det var nesten ikke overflateinsekter å se når jeg fikk siken, og her er det den hadde spist: Vårfluelarver i hus konstruert av spiralformede plantedeler, noen steinfluelarver, et par døgnfluenymfer og noen snegler.

This is what the large white-fish had eaten
The fact that there was almost no insects on the water surface, reflects the the stomach content of the white-fish: Caddis-fly larvas, stonefly larvaes, mayfly nymphs and some snails.