Messeltfossen
Noen få kilometer nedstrøms isproppen ved Stai ligger Messeltfossen, km 079,0 på kart 08 i GLOMMAGUIDEN. Det må være litt av et skue når ismassene går fossen i løpet av få timer/dager. Dette området er også meget interessant og populært sommerstid.

The Messeltfoss rapids on the river  Glomma
A few kilometres south of the ice seen on the previous picture, the Messeltfoss rapids are found (km 079,0). I wish I could be here when the ice passes! This area is also popular among anglers in summertime.