Søndre Osa
Søndre Osa er ei lita, koselig elv med tett bestand av småørret. Men det er tatt ørret på over 2 kg i nyere tid. Elvebunnen er mange steder dekket av elvemose. Elva har potensiale til å bli en fantastisk ørretelv. Men det er for få standplasser for storørreten. Her vil biotopforbedrende tiltak kunne gi gode reultater.

The small river Søndre -Osa
The small river Søndre Osa enters the Rena at km 10,0 on map 25 in the GLOMMAGUIDE. It is densely stocked with wild brown trout.