Perlemorskyer
Vi så noen få svaner og nasjonalfuglen vår, tøffingen fossekallen i Glomma. Men det fineste synet var denne perlemorsskya.

Strange and rare cloud
On the river we saw some swans and the national bird of Norway, the dipper. But the most beautiful sight today was this rare  mother-of-pearl cloud.