Rena ved Løsset
Det er lav vannstand i Storsjøen. Sjøen er tappet ned for å gi plass til vårflommen som kommer i mai.Dette området ligger nord for kartområdet i GLOMMAGUIDEN.

The river Rena near Løsset
The river Rena some kilometers north of map 27 in the GLOMMAGUIDE. The water level in the Storsjøen lake is very low.