Rensjøen i Elverum
Rensjøen i østre Elverum er en skogsjø med en god bestand av ørret. I løpet av de to siste årene har imidlertid gjennomsnittstørrelsen gått ned, men det taes ørret på over kiloen hvert år.

The Rensjøen lake
This beautiful forest lake, Rensjøen, in Elverum, has a good stock of trout.