Trist syn
Ved Rødsbrua ved Rena-elva fant jeg dette fargerike fotomotiet. Er det ingen lokale/kommunale som har noe ansvar? Ikke sett plastposer med søppel ved siden av søppelkontainere. Det går ikke mange timer før kråke, skjære, rev, grevling, bjørn eller ulv river i stykker posen og sprer innholdet utover.

Keep Norwegian nature clean
This picture was taken at km 14,9 on map 26 in the GLOMMAGUIDE. Do not place plastic bags with house refuse near dustbins or in the nature. Birds and wild animals are very interested in the content.