Fluebinding på Villmarksmessa
Staffan Lindstrøm bandt fluer (sammen med bl.a. undertegnede) på Villmarksmessa i Hamar i dag. Mange studerte Staffan’s forskjellige kreative bindemetoder, som det å brenne rådyrhårhodene på Streaking Caddis med lighter i stedet for å klippe med saks.

Flytying with a lighter
Mr. Staffan Lindstrøm, one of the most creative and inventive flytiers in Norway demonstrated some of his tying techniques. He do not use scissors when he is finishing his Streaking Caddis. He BURNS it with a ligther!