Klekkende grindalsflue
På undersida av et isflak fant jeg denne grindalsflua som holdt på å krype ut av sitt gode skinn. Vingene holder på å foldes ut. Selve klekkinga er over få minutter. Det går ca 15 - 30 minutter før de får den endelige, svarte farga. Som du ser kan det være store fargeforandringer i løpet av den første halvtimen i et insekts livshistorie. Dette bør vi være klar over når vi binder fluer. 

Hatching stonefly
A Grindal stonefly is emerging on the ice. Within 15 to 30 minutes the brownish colour of the newly hatched insect will change to black.