Strandfossen kraftverk
Det er et mektig skue å se vannet renne fritt over dammen ved Strandfossen kraftverk i Elverum. Dette bildet er tatt på østsida, men du kommer også til på vestsida. Strandfossen er en passe sykkeltur for deg som bor i Elverum. Alt fiske er forbudt i ei sone 100 m oppstrøms og nedstrøms demninga.

Strandfossen power station
The dam at the Strandfossen power station in Elverum, km 007,0 on map 01 in the GLOMMAGUIDE. All fishing is prohibited 100 meters upstream and downstream the dam. The fishing in summertime can be very good.