Privat vannstandsmåling
Endre Loftet fra Elverum har satt ned pinner i vannkanten for å se hvordan vann- standen forandrer seg. Pinnene viser at vannstanden i Rena i dag var sterkt synkende. "Pinnemåten" er en enkel og effektiv måte å undersøke vannstanden på.

Water-level measurement
Mr Endre Loftet from Elverum have marked the water-level in the river Rena with small sticks. Today the water-level was falling very rapidly.