Høy vannstand
På det høyeste var vannstanden det siste døgnet som om det var vårflom i Rena. Vannet gikk langt inn på Flåtestøa ved km 010,1 på kart 25 i GLOMMAGUIDEN. Når jeg var der midt på dagen var vannstanden sterk synkende. Vanntemperaturen var 8 grader.

High water-level in the river Rena
The water-level was very high today in the river Rena. Here, at km 010,1 on map 25 in the GLOMMAGUIDE, the water flowed over land that should be dry at this time of the year.