Glomma ved Åsta  
Nok en nydelig dag ved Glomma! Her ved km 033,6 kan det enkelte år ligge ei lita isbru med mye harr under. Men nå egner plassen seg bedre til stangfiske. Nå ligger det fiskbar is kun på 3 – 4 plasser på strekningen Rena – Elverum. Nord Rena dekker isen hele Glomma. Hvis du ønsker å fiske på isen kan du dra til de få isbruene som fremdeles ligger på Glomma i Elverum, eller på isen som dekker Glomma nord for Rena. Du kan også prøve isfiske etter stor abbor på isen der Jømna renner ut i Glomma. Fiskekortreglene som sier hvor det er lovlig og ulovlig fiske i Glomma finner du i GLOMMAGUIDEN.

I Elverum og Åmot syd for Rena kan du fiske hele året. Prøv sluk, mark eller flue. 

Selv om det har vært enkelte vak å se har i alle fall jeg ikke sett noen gode klakkinger av steinfluer i år. Det er kun enkeltinsekter å se. Jeg snakka med en som hadde kjørt nedover Glomma for noen få dager siden, og han fortalte at det ikke var spor å se etter folk som hadde sett etter grindalflue i Stor-Elvdal eller i Alvdal. I Alvdal har det blitt tatt en del STOR sik. 

The river Glomma in Åmot county
A nice and warm day at Åsta at km 033,6 at map 3 in the Glomma guide. This area are popular among anglers both in winter and summer. Stoneflies and midges are hatching at this time of the year, and the fishing can, with some luck, be surprisingly good.


Back to homepage: www.glommaguiden.com