Ingen grindalsfluer ved km 064,8
Arild Hagen fra NRK ser etter morflua, Taeniopteryx nebulosa, den største steinfluearten som klekker nå på våren. Arild og et filmteam fra NRK skal gjøre opptak av grindalsfluer, grindalsfluefangst og fisking. Opptakene blir sendt 23.april. 

Jeg viste ham noen interessante plasser, og med litt flaks holder isen seg på grindalsfluetaket ved km 080,6 slik at det blir mulig å få TV-opptak av den interessante lysfangsten av grindalsfluer. Her ved det kjente grindalsfluetaket ved km 064,8 var isen gått, så her er det ingen muligheter. I det hele tatt: Isen har gått eller er meget usikker på de fleste stedene i Stor-Elvdal.

Hvis jeg orker å komme meg vekk fra 32 tommern tar jeg meg en tur oppover for å ta noen bilder på fredagskvelden. 

Winter Stoneflies
Mr Arild Hagen tries to find some Winter Stoneflies. They emerge in ASTRONOMICAL number at this time of the year. They are caught by the help of flashlight or candles on the ice during night-time.


Back to homepage: www.glommaguiden.com