Harr og abbor
Dette er fangsten til Vegard Paulsen. Fisketid var ca 2 timer. Vegard brukte en liten mormyrska agnet med maggot. Når du fisker med mormyrska bør du ”banke” den noen ganger i bunnen. Dette kan tiltrekke fisken til pilkehullet. Så er det å løfte mormyrskaen opp fra bunnen og dra til når du ser harren tar. Lengden på skrinet med mormyrskaer er 25 cm. 

Grayling and perch
These graylings and perches was caught by Mr Vegard Paulsen during the two hours he fished in the river Glomma today. He used a small mormyrska baited with a maggot larvae.


Back to homepage: www.glommaguiden.com