Kraftverk i Glomma
Når det er flom i Glomma i Elverum renner mye av vannet over damkrona på Skjefstadfossen kraftverk 7 – 8 kilometer syd for kartområdet i GLOMMAGUIDEN. Skjefstadfossen kraftverk ble bygget for 70 – 80 år siden, og det er et av Elverums to kraftverk. Ved km 007 på kart 01 i GLOMMAGUIDEN ligger Strandfossen kraftverk som ble bygget på 70-tallet. For å komme til neste kraftverk må vi reise 157 km oppover Glomma til Alvdal kommune. Ved km 157 på kart nr 16 i GLOMMAGUIDEN ligger dammen ved Høyegga som leder mye av Glommavannet østover gjennom tuneller til kraftverket i Rendalen før glommavannet renner ut i Nordre Rena. Når du fisker i Rena er det meste vannet Glommavann. I Os kommune, ved km 244 på kart 22 i GLOMMAGUIDEN, ligger Røstfossen kraftverk, som også er et gammalt kraftverk. Fisken i Glomma har absolutt ingen sjanse for å svømme opp til Aursunden. Svømmeturen ender i den fin hølen ved utløpet av en kraftverkstunell ved km 271,2 på kart 24 i GLOMMAGUIDEN.  

I Rena er det to dammer: Løpsjøen kraftverk helt syd i Løpsjøen ved km 005,4 på kart 25 I GLOMMAGUIDEN. Ved km 31,8 på kart 27 i GLOMMAGUIDEN ligger Storsjødemningen som ikke er en kraftverksdam men en reguleringsdam. 

Flood in the river Glomma in Elverum
A few kilometres sout hof Elverum town, there is a power station and a dam. In May when there is a lot of water in the river, most of it flows over the dam. There are some other dams in the river Glomma: Strandfossen in Elverum county, Høyegga in Alvdal county, Røstefossen in Os county, and two dams near Aursunden lake in Røros county.  

In the river Rena there are dams at Løpsjøen and Storsjøen lakes.


Back to homepage: www.glommaguiden.com