Fisking i flomdigre Glomma
Slik var forholdene ved km 017 på kart 2 i GLOMMAGUIDEN. Når det er flom er det jo mye vann, og strøm og dybdeforhold blir skjult av alt vannet. Ved lavere vannstand er det en terskel med et markert markert fossefall på dette stedet. Nå vises bare mye og hurtigstrømmende vann. For å hjelpe deg med å finne fram til gode fiskeplasser i Glomma og Rena har jeg laget GLOMMAGUIDEN, bok og CD-ROM. Jeg vil vel ikke påstå at det vannkavet som du ser på bildet er gromplassene akkurat nå, men i større og mindre bakevjer vil du finne fisken. Særlig hvis det er litt dypt. Da er kartene i GLOMMAGUIDEN fine å ha. På CD-ROMen er det detaljerte flyfoto fotografert slik at bunnforholdene vises. Ved hjelp av disse blir det enda lettere å finne fram til plassene. Her er et godt råd som gjelder for fiske i grumsete, flomdiger  elv: Ørret og harr er antagelig ikke så alt for glade i all møkka som kommer i gjellene under vårflommen, og de prøver å oppsøke plasser med det reneste vannet. Ofte er det nedstrøms fra der et sidevassdrag med klart og rent vann renner ut i elva. Det klare og rene vannet vil holde seg klart og fint langs land et stykke nedover. Hvis du finner større eller mindre bakevjer med klart vann i en ellers grumsete og flomdiger elv vil dette være gode fiskeplasser. Hvis du i tillegg veit at det er dypt langs land der, garanterer jeg at du vil finne fisken der. Dette er et eksempel på hvordan du kan ha nytte av GLOMMAGUIDEN i fisket ditt. Du kan kjøpe GLOMMAGUIDEN direkte fra meg eller i en av butikkene nevnt andre steder på dette nettstedet.

Fishing in a flooded river
When the river Glomma is flooded in May, the colour changes to greybrown because of all the particles in the water. The graylings and trouts do not like to get all these particles in the gills, so they try to find clear water. This can sometimes be found where a small rivers enters the Glomma. The water will be clear downstream along the shore for quite some distance. If you find eddies and pools with clear water, that will always be a good fishing place. Such places can be found with the help of my GLOMMAGUIDE. You can buy the GLOMMAGUIDE CD-ROM and book-edition directly from me.


Back to homepage: www.glommaguiden.com