Radiomerking av ørret
I dag fikk 15 vill-ørreter operert radiosendere inn i buken. Alle ørretene ble fisket i Rena nedstrøms Løpsjødemninga i forrige uke. Ørretene målte fra 41,5 til 55 cm. To av de pene ørretene hadde klippet fettfinne, de var altså settefisk. Selve jobben med merkinga ble profesjonelt utført av Kjell Langdal, Olav Berge og Roar Borgerås fra Høyskolen i Hedmark, avdeling Evenstad. Disse 15 ørretene vil bli MEGET viktige for det framtidige arbeidet med å få fisketrappa ved Løpsjødemninga til å fungere. Fiskeforskerne fra Evenstad vil radiopeile disse ørretene for å se vandringsmønster og hvor de oppholder seg. Resultatet av dette forsøket vil få verdifulle praktiske konsekvenser for fisken i Rena. DET ER DERFOR EKSTRA VIKTIG AT VI SPORTSFISKERE SETTER UT IGJEN ALL RADIOMERKET ØRRET HVIS VI ER SÅ HELDIGE Å FÅ EN PÅ KROKEN.

Merkinga foregår ved at ørreten før selve operasjonen blir bedøvd i et vannbad tilsatt akkurat nok kjemikalier slik at fisken roer seg før operasjonen. Stedet der inngrepet skal foregå blir sterilisert og med en skarp skalpell skjæres det et lite snitt i buken litt framfor bukfinnen. Radiosenderen som kun er 42x16 millimeter stikkes inn i bukhulen og antenna stikkes ut litt bak bukfinnen ved hjelp av en grov kanyle. Selve snittet syes igjen med tre sting før ørreten legges i en tank med oksygenrikt vann for observasjon at det ikke har skjedd noe galt med fisken. For meg ser det litt brutalt ut å skjære i levende fisk, men forsøk og praktiske tester viser forbausende lav dødelighet og lite sykdom på grunn av operasjonen. All ørretene greide seg, og de blir sluppet ut i Rena på det stedet de ble fanget i løpet av 5 – 6 timer. Når du leser dette svømmer 15 pene ørreter i Rena uvitende om hvor viktige de er for framtidige ørretgenerasjoner i Rena.

Radio-tagging of wild brown trout
Today 15 wild brown trouts from the river Rena was radio-tagged. The little radio transmitter is operated into the fish. These trouts will give the biologists valuable data to improve the fish ladder at the dam at the Løpsjøen lake. All radio-tagged trouts should be released.


Back to homepage: www.glommaguiden.com