Radiomerket ørret
Bildet viser antenna som kommer ut av buken på fisken. Dette er det eneste synlige tegnet på at fisken er radiomerket. Antenna går fra bukfinnene til slutten av halefinna. Bildet er tatt mens fisken fremdeles ligger på operasjonsbordet, og det er litt blod rundt stedet der antenna går ut av fisken. Blodet er der som en naturlig følge av operasjonen. Det er umulig å operere uten å se blod! Det var ikke noe blod å se i oppevaringskaret fiskene ble sluppet i etter operasjonen.

Hvis du får en radiomerket ørret: IKKE DRA I ANTENNA! SLIPP FISKEN USKADD UT IGJEN! Etter at du har fått en radiomerket ørret kan du ringe til Evenstad, telefon: 6246 3231.

Det er synd at det bare er ørret som radiomerkes. Bevilgende myndigheter må også gi midler til å forske på harr! Man veit ingenting om harren i Rena!! 

Radio-tagged trout
The picture shows the antennae. This is the only visible sign that the trout is radio-tagged. Please practice catch and release if you get a radio-tagged trout. Only trout was radio-tagged - no graylings.


Back to homepage: www.glommaguiden.com