Utsetting av en radiomerket ørret
Olav Berge fra Høyskolen i Hedmark, avdeling Evenstad, setter ut den største ørret en som ble radiomerket. All fisk settes ut nær plassen de ble fisket opp. Batteriet i senderen er garantert til å vare i 280 dager. I praksis varer det dobbelt så lenge. Det betyr at radiosenderen er virksom til og med sesongen 2003. Fra 2004 kan du spise radiomerket ørret med god samvittighet. 

Releasing a radio-tagged trout
Mr Olav Berge is realeasing one of the radio-tagged trouts near the place where it was caught. The battery in the transmitter will last until 2004. After that date you can eat all the radio-tagged trouts you can get.


Back to homepage: www.glommaguiden.com