Døgnflue
Noen få vårfluer og enda færre døgnfluer, samt en del klekkende fjærmygg, var det jeg så av insekter i Rena-elva i dag. Jeg hadde forventet å se noen steinfluer også, men den insektgruppen så jeg ikke snurten av. Døgnfluene er lette å kjenne igjen ved at de har 2 eller 3 lange haletråder og litt langstrakte vinger som står rett opp i lufta som seil. Voksne døgnfluer og døgnfluenymfer er blant de viktigste byttedyrene til ørret, harr og sik. Fisken tar nymfene når de befinner seg langs bunnen eller når de stiger opp mot vannflata for å klekkes til insekt med vinger. Døgnflua som kryper ut av nymfehuden kalles på engelsk for dun (vi har ikke noe norsk ord for dette stadiet). Dette bildet er av en døgnflue i dun-stadiet. Dun er et mellomstadium før den fullt utviklede og parringsdyktige døgnflua, spinneren. Dun-døgnfluene flyr inn mot land og setter seg på et strå eller kvist, og i løpet av det nærmeste døgnet forandrer de seg til det fult utvilklede insektet, spinner. Det er på en måte et fullt utviklet insekt, spinneren, inne i dun-døgnflua, og spinneren kvitter seg med ”dun-skinnet” ved å krype ut av det i løpet av det nærmeste døgnet. Det er ganske rart og fantastisk egentlig! For fluefiskere er det viktig å ha gode imitasjoner av døgnfluer i flueboksen. 

På ett av bildene av ei døgnflue i fjor ga jeg endel opplysninger om døgnfluer og døgnflueslekter. Ved å se på noen lett synlige kroppsdeler kan man finne ut hvilke slekt døgnflua tilhører: Når det er 3 haeltråder og store bakvinger kan man velge mellom Ephemera (sanddøgnflue), men de to artene man har i Norge er for store. Da gjenstår Ephemerella (elvedøgnflue) eller Leptophlebia (spissgjelledøgnflue). Ved å se på øynene på døgnfluene kan man se om det er en hun eller han. Denne døgnflua har små øyne, og da er det ei hun-døgnflue. Siden den klekker så tidlig som i mai vil jeg (etter å ha slått opp i litteratur om døgnfluer) gjette på at døgnflua som koste seg på en bekkeblom ved Løpsjøens bredd klokka 1321 i dag var ei Leptophlebia marginata dun.

May fly
This is the first May fly I have seen this season. I photographed it on the shore of the lake Løpsjøen in the river Rena. I saw a few small caddis flies and hatching midges on the water too. No graylings or trouts was rising today. This is probably a dun Leptophlebia marginata


Back to homepage: www.glommaguiden.com