Maveinnhold fra sik
Jeg var en tur i de nordlige delene av Rena i kveld/natt, og resultatet av turen ble noen kilo med finfin sik rundt kilo’n som skal fryses og spises sammen med venner. Det var ikke så voldsomme mengder med insekter, men det det var mest av var små døgnfluer, men også flere arter opp til noen få Ephemeraer. Så var det en del små sorte og noen ganske store, gulgrønne steinfluer. Og sjølsagt en del vårfluer i forskjellige størelser. Streaking caddis. Maveinnholdet gjenspeiler insektlivet som fantes på/nær vannflata: Vårfluepupper som svømte i overflatefilmen, 3 voksne vårfluer, 2 gulgrønne steinfluer, og en del små døgnfluer. De fleste antagelig som spent. Men siden det gikk noen timer før jeg tok bildet har noen av døgnfluene ”klekket” inne i magan på siken (døgnfluene med skrukkete vinger). 

Stomach content from a white fish
The picture shows some of the most interesting insects that I found in the stomach of a nice white fish caught in the river Rena today: Caddis pupaes, caddisflies, yellow-green stoneflies and small mayflies.


Back to mainpage: www.glommaguiden.com